You have no items in your shopping cart.
Shopping Cart
No items added.

Free shipping on order over R390

Navigation

Rebelle Van Die Stormberge

Availability: In stock
SKU: 9780799319927
Quick overview Hardcover
A.V Oosthuizen
*
R 150.00

"Ruim een derde van die Kaapse rebelle wat gevonnis is, het uit die distrikte Aliwal-Noord, Burgersdorp, Jamestown, Lady Grey, Dordrecht en Barkly-Oos gekom. Dit is hierdie gebied wat deur die Boerekommando's as Vrystaatse grondgebied geannekseer is. In hulle ywer om rekrute vir die Boeresaak te werf, is daar so ver gegaan om 'n eie onafhanklike republiek aan die inwoners te belowe. Die vlag van die Nuwe Verenigde Suid-Afrika is op die Stormberge gehys. REBELLE VAN DIE STORMBERGE is die boeiende verhaal van daardie storm-en-drang-jare. Die verhaal van die Stormberge is die verhaal van legendariese vegters soos kmdt. Hendrik Olivier, kapt. Jim de Montmorency, die befaamde Boerejagter kol. Harry Scobell en genls. P. H. Kritzinger en Jan Smuts. Maar bowenal is dit die verhaal van die onverskrokke kmdt. Willem Fouchee en die gewone burgers van die Stormberge.".

Publisher: J.P. & Son van der Walt
Publication date:1994
Pages: 262
Weight: 465g

Product description

Publisher: J.P. & Son van der Walt
Publication date:1994
Pages: 262
Weight: 465g

Additional information
payment gateways