You have no items in your shopping cart.
Shopping Cart
No items added.

Free shipping on order over R390

Navigation

Weerlose Weerstand-Die Gaydebat in die NG Kerk

Availability: In stock
SKU: 9781485307877
Quick overview softcover
Andre Barlett
*
R 200.00

In Oktober 2015 het die Algemene Sinode van die NG Kerk ’n merkwaardige besluit oor selfdegeslagverhoudings geneem. Die besluit het erkenning gegee aan sulke verhoudings en dit vir predikante moontlik gemaak om gay en lesbiese persone in die eg te verbind. Ook die selibaatsvereiste wat tot op daardie stadium vir gay predikante gegeld het, is opgehef. Met hierdie besluit het die NG Kerk die eerste hoofstroomkerk in Suid-Afrika en Afrika geword wat totale gelykwaardige menswaardige behandeling van alle mense, ongeag seksuele oriëntasie, erken – en is gedoen wat slegs in ’n handjievol kerke wêreldwyd uitgevoer is. Die besluit het egter gelei tot groot konsternasie. Verskeie appèlle en beswaargeskrifte is ingedien, distriksinodes het hulle van die besluit distansieer, en in die media was daar volgehoue kritiek en debat.

Publisher: Protea Boekhuis
Publication date: 2017
Pages: 304
Weight: 330g

Product description

Publisher: Protea Boekhuis
Publication date: 2017
Pages: 304
Weight: 330g

Additional information
payment gateways